Ψυχοαντιδραστικές Διαταραχές του Λόγου

Τραυλισμός

Είναι η διαταραχή του ρυθμού της ομιλίας η οποία παρουσιάζεται με την μορφή των διπλασιασμών – επαναλήψεων φθόγγων ή συλλαβών ή λέξεων, επέκταση (τράβηγμα) φθόγγων ή και Block.

Διακρίνουμε μεταξύ τονικού ή κλονικού τραυλισμού ή και των μικτών μορφών.

Τα συμπτώματα αυτά είναι αποτέλεσμα της διαταραχής του κινητικού συντονισμού της ομιλίας, της ισορροπίας δηλαδή των εκούσιων κινητικών γλωσσικών λειτουργιών και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, του συντονισμού δηλαδή ομιλίας – εκπνοής – φώνησης.

Στο πλαίσιο της θεραπείας επιδιώκεται η αναδιοργάνωση του κινητικού συντονισμού και η ολοκλήρωση του ρυθμού του σώματος και της αναπνοής και η απόκτηση νέων γλωσσικών προτύπων.

Ταχυλαλία

Αλαλία

Διομήδης Ψωμόπουλος | Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας