Ταχυλαλία

Ταχυλαλία

Συνήθως υπάρχει σύγχυση γύρω από τον όρο : Ταχυλαλία.

Αφ’ενός πρόκειται για μια απλή επιτάχυνση – ταχύτητα της ομιλίας χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα, η οποία δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση, εκτός κι αν το άτομο που παρουσιάζει αυτήν την επιτάχυνση στην ομιλία επιθυμεί για δικούς του λόγους (επαγγελματικούς ή άλλους) να βελτιώσει-  μειώσει το ρυθμό της ομιλίας του. 

Αφετέρου πρόκειται για την διαταραχή του ρυθμού της ομιλίας που αναφέρεται ως Ταχεία-Δυσρυθμική / Δυσρροϊκή Ομιλία (ΤΔ/ΔΟ) ή Διακοπτόμενη Ταχυλαλία ή Luttering (Engl.) ή Poltern (Dw).
Στην ΤΔ/ΔΟ, παρουσιάζεται μια ακανόνιστη ταχύτητα ομιλίας, ασαφής και αλλοιωμένη άρθρωση, επαναλήψεις συλλαβών και λέξεων, συνθλίψεις συλλαβών και λέξεων, δυσκολία κατανόησης από τον ακροατή.

Η διαταραχή συνοδεύεται από εκφράσεις του προσώπου, παρορμητικότητα, ελλιπής ικανότητα συγκέντρωσης, ίσως μαθησιακές δυσκολίες, επιφανειακές κοινωνικές σχέσεις.