Προφίλ

Το Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας των Διαταραχών του Λόγου ιδρύθηκε το 1995 από τον κύριο Διομήδη Ψωμόπουλο, Λογοθεραπευτή – Ειδικό Παιδαγωγό, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Κολωνίας, και είναι το πλέον γνωστό στην Βόρειο Ελλάδα στον τομέα την αντιμετώπισης των διαταραχών του λόγου, των εξελικτικών διαταραχών και των μαθησιακών δυσκολιών παιδιών και εφήβων.
Δημιουργήσαμε ένα θεραπευτικό πλαίσιο επιστημονικά μελετημένο για την κάλυψη των θεραπευτικών απαιτήσεων και ταυτόχρονα φιλικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών και των γονέων.
Στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται το παιδί ως σύνολο λειτουργιών και αλληλεπιδράσεων με το κοινωνικό περιβάλλον.

Το είδος της θεραπευτικής παρέμβασης διαφέρει κατά περίπτωση και μπορεί να αφορά:

  • Αντιμετώπιση ενός μεμονωμένου συμπτώματος
  • Πολύπλευρη αντιμετώπιση από ομάδα ειδικών (Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Παιδοψυχίατρο, Ορθοδοντικό κλπ.)
  • Έλεγχο σε βάθος για την εξακρίβωση και αντιμετώπιση των αιτιών που είναι δυνατόν να ευθύνονται για μία διαταραχή

Γιατί να μας επιλέξετε;

Στη διάρκεια της πολυετούς εργασιακής εμπειρίας μας, επιλέγουμε και εφαρμόζουμε τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές μεθο΄δους, οι οποίες αναλογούν σε κάθε παρουσιαζόμενο περιστατικό.
Εισαγάγαμε στην Ελλάδα και εφαρμόζουμε την μέθοδο της “Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης” – Μέθοδος Beatriz Padovan.
Εισαγάγαμε στην Ελλάδα και εφαρμόζουμε την MFT – Μυολειτουργική Θεραπεία – Θεραπεία αντιμετώπισης των διαταραχών του στοματοπροσωπικού συμπλέγματος. 
Στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και Δυσλεξίας μέσα από την πολύχρονη ενασχόληση και εμπειρία του κου Διομήδη Ψωμόπουλου, δημιουργήσαμε τη Μέθοδο Ολοκλήρωσης της Φωνολογικής Αντίληψης (Μ.Ο.Φ.Α.) συνεπικουρούμενης από τις αντίστοιχες μεθόδους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην ορθογραφία (Δυσορθογραφία) και των δυσκολιών στην κατανόηση της λειτουργίας των αριθμητικών πράξεων και της μαθηματικής σκέψης (Δυσαριθμησία). 
Εφαρμόζουμε  τμήματα των θεραπευτικών μεθόδων TEACCH, PECS, ABA, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού. 
Εκπαιδευόμαστε διαρκώς σε ό,τι καινούργιο παρουσιάζεται και είναι εφαρμόσιμο, με στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπευτική παρέμβαση.