Οργανικές Διαταραχές Της Ομιλίας

  1. Δυσφωνίες.
  2. Δυσγλωσσίες.
  3. Δυσαριθμησία.
  4. Γλωσσική Απραξία.
  5. Αφασία.

Δυσφωνία.

Ο όρος Δυσφωνία περιλαμβάνει όλες τις μορφές των διαταραχών της φωνής, μέχρι αυτή της ολικής έλλειψης της φωνής, την Αφωνία. Βράγχος (βραχνάδα), αδυναμία έντασης (ύψους), κόπωση μερική ή διαρκής, είναι μερικές από τις εκφάνσεις της Δυσφωνίας και ακόμη διαταραχές της αντίχησης (Ρινοφωνία).

Διακρίνουμε μεταξύ: 

1) Οργανικών διαταραχών της Φωνής.

2) Λειτουργικών διαταραχών της Φωνής ή Ψυχογενείς Δυσφωνίες.

Οι Οργανικές Δυσφωνίες μπορούν να προκληθούν από λοιμώξεις, τραυματισμούς, όγκους ή λειτουργικές διαταραχές του λάρυγγα. 

Οι Λειτουργικές Δυσφωνίες δεν χαρακτηρίζονται από παθολογικές ή άλλες οργανικές διαταραχές των φωνητικών χορδών. Εμφανίζονται ως διαταραχές της έντασης των μυών της φώνησης, ως υπερλειτουργικές διαταραχές ή υπολειτουργικές διαταραχές. 

Διομήδης Ψωμόπουλος | Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας