ΜΟΦΑ (Μέθοδος Ολοκλήρωσης Φωνολογικής Αντίληψης)

Η Μέθοδος Ολοκλήρωσης Φωνολογικής Αντίληψης αναπτύχθηκε από τον Κο Διομήδη Ψωμόπουλο στη διάρκεια της 25χρονης θεραπευτικής εμπειρίας στην αντιμετώπιση των μαθησιακών διαταραχών και της Δυσλεξίας. Αποτελεί μία συμπτωματολογική παρέμβαση η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή της «Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης» εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα για την αποκατάσταση των διαταραχών της ανάγνωσης, της Δυσορθογραφίας, της Δυσαριθμησίας και της Δυσγραφίας.

Διομήδης Ψωμόπουλος | Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας