Μορφοσυντακτικές διαταραχές του λόγου

Είναι η αδυναμία κατανόησης της χρήσης στον ελεύθερο λόγο, των συντακτικών και γραμματικών κανόνων της μητρικής γλώσσας από το παιδί. Η δυσκολία υπερβαίνει και το τρίτο έτος της ηλικίας ενός παιδιού, επιβαρύνει την επικοινωνία, δημιουργεί άγχος και μπορεί να παρουσιάζεται και σε άλλες πιο βαριές διαταραχές.