Μέθοδος OMFT

Η Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία – MFT είναι η μέθοδος, που ασχολείται με την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.
Στόχος της ΣΜΘ είναι η διόρθωση βασικών λειτουργιών όπως κατάποση, αναπνοή, μάσηση, ομιλία, οι οποίες ασκούνται λανθασμένα. Ήδη από το 1895 ο Wilhelm Roux υποστήριζε ότι η λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος συμμετέχει στη διαμόρφωση των οστών των γνάθων και των οδοντικών τόξων.
Σε αυτό το πλαίσιο η MFT συντελεί στην αποκατάσταση μη φυσιολογικών λειτουργιών των μυών της γλώσσας, των γνάθων και του προσώπου.
Αναγνωρίζοντας αυτή τη λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος, η ΣΜΘ εφαρμόστηκε αρχικά σχεδόν αποκλειστικά σαν υποστηρικτικό και συνοδευτικό μέσο στην ορθοδοντική θεραπεία (D.Garliner).

Διομήδης Ψωμόπουλος | Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας
Διομήδης Ψωμόπουλος | Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας

Στη συνέχεια παρατηρήθηκε, ότι οι διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες του στοματοπροσωπικού συστήματος, όπως η αναπνοή, ο θηλασμός, το δάγκωμα, η μάσηση, η κατάποση, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες δηλαδή την άρθρωση, την παραγωγή του ήχου, την μιμική έκφραση και γενικά τη λειτουργία όλου του σώματος (Β.Padovan).
Η Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία (ΣΜΘ) εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1998, με πρωτοβουλία του κ. Δ. Ψωμόπουλου.
Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με τη θεραπευτική διαδικασία και την επιστημονική αναζήτηση αναπροσαρμόσαμε τη μέθοδο και την εμπλουτίσαμε με νέα θεραπευτικά στοιχεία, στα οποία οδηγηθήκαμε μέσα από την πολυετή θεραπευτική εμπειρία και γνώση. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε μια πλήρη-ολιστική μέθοδο, η οποία αντλεί τις θεωρητικές και πρακτικές της γνώσεις τόσο από την MFT του D. Garliner, όσο και από τις μεθόδους της B. Padovan και του R. Castillo – Morales.