Καθυστέρηση της εξέλιξης του λόγου

Αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου

Είναι η καθυστέρηση η οποία επιμένει και πέρα των 3 1/2 – 4 ετών. Το παιδί δεν αναπτύσσει τον λόγο παρ’ ότι μπορεί να αποδείξει καλό αντιληπτικό επίπεδο και δεν παρουσιάζει διαταραχές της ακοής ή άλλη διαταραχή.

Ακόμη, το παιδί μιλάει με λάθος τρόπο. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό από το περιβάλλον του.
Συχνά παρουσιάζει πολλαπλές διαταραχές της άρθρωσης ή κάνει περικοπές λέξεων ή παραλείψεις φθόγγων ή συλλαβών.
Η δομή της πρότασης δεν είναι πλήρης ή παρουσιάζει λάθος γραμματικές μορφές ή συντακτικές αδυναμίες.