Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των δεξιοτήτων των ατόμων (παιδιών – εφήβων – ενηλίκων) όταν αυτές δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ή βρίσκονται έκπτωση.
Παρεμβαίνει τόσο στις πρακτικές – κινητικές  λειτουργίες όσο και στις νοητικές – αντιληπτικές και επιτελικές λειτουργίες. Στόχος είναι η νευρολειτουργική οργάνωση και η προσαρμογή του ατόμου στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.

Παρεμβαίνει όπου παρουσιάζονται: 
1) Διαταραχές της αντίληψης.
2) Γνωστικές διαταραχές.
3) Διαταραχές της κινητικής δραστηριότητας – λεπτή & αδρή κινητικότητα. 
4) Δυσκολίες καθημερινής διαβίωσης – ντύσιμο –  πλύσιμο – τουαλέτα – παιχνίδι σε ομάδα ή μόνο του. 
5) Διαταραχών αισθητηριακών λειτουργιών. 
6) Υπερκινητικότητα & Διάσπασης της προσοχής (ΔΕΠ-Υ).
7) Δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

 Η Εργοθεραπευτική προσέγγιση έχει ουσιαστικό ρόλο σε περιπτώσεις Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχών ελλειματικής προσοχής (ΔΕΠ) και Υπερκινητικότητα, Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία , Νοητικών Καθυστερήσεων – Εγκεφαλικών Παραλύσεων  σε διάφορα σύνδρομα ( Down Syndrome, Rubinstein Syndrome, Fragile X Syndrome, Apert Syndrome, Μυασθένειες κ.λ.π.