Δυσορθογραφία

Η συστηματική δυσκολία που συναντάται στην ορθογραφία και εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία αναφέρεται ως δυσορθογραφία.
Δεν σχετίζεται πάντα με τη δυσκολία στην γραφή ή την ανάγνωση.

Η διάγνωση για την δυσορθογραφία γίνεται κατά την ενήλικη ζωή, όταν άτομα που έχουν διαγνωστεί με δυσλεξία, έχουν αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανάγνωσης, όμως τα προβλήματα ορθογραφίας επιμένουν. Η επικρατέστερη υποτιθέμενη αιτία για την εμφάνιση της δυσορθογραφίας συναντάται στο φωνολογικό έλλειμμα, το οποίο έγκειται στον προφορικό λόγο. Υπάρχει πληθώρα μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας για τη βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας.