Επιλογή Σελίδας

Υπηρεσίες

Αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου


Αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου

Δυσλαλία

Δυσγραμματισμός

Δυσλεξία

Ψυχοαντιδραστικές Διαταραχές του Λόγου


Τραυλισμός

Ταχυλαλία

Αλαλία

Μαθησιακές δυσκολίες


Δυσορθογραφία

Δυσγραφία

Δυσαριθμησία

Λοιπές υπηρεσίες


Οργανικές διαταραχές του λόγου

Μυολειτουργική Θεραπεία

Εργοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική Γονέων

Ειδική Αγωγή

Art Therapy