Επιλογή Σελίδας

Οργανικές Διαταραχές Του Λόγου

Μυολειτουργική Θεραπεία

Διαταραχές της αναπνοής, της μάσησης και της κατάποσης


Η απόκλιση από το “φυσιολογικό” των πρωτογενών λειτουργιών του στοματοπροσωπικού συστήματος, δηλαδή της αναπνοής, του θηλασμού, της μάσησης και της κατάποσης μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες π.χ. ομιλία – (άρθρωση), φώνηση, μιμική έκφραση κ.τ.λ. και να έχει σημαντικές συνέπειες στην στάση του σώματος, στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση αλλά και στην γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου. Παράλληλα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην κινητική συμπεριφορά (υπερκινητικότητα) και να είναι το αίτιο πρόκλησης μαθησιακών δυσκολιών.
Μυολειτουργική θεραπεία είναι η μέθοδος η αποία ασχολείται με την αντιμετώπιση των διαταραχών των λειτουργιών του στοματοπροσωπικού συστήματος.

Μυολειτουργική Θεραπεία

Η απόκλιση από το “φυσιολογικό” των πρωτογενών λειτουργιών του στοματοπροσωπικού συστήματος, δηλαδή της αναπνοής, του θηλασμού, της μάσησης και της κατάποσης μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες π.χ. ομιλία – (άρθρωση), φώνηση, μιμική έκφραση κ.τ.λ. και να έχει σημαντικές συνέπειες στην στάση του σώματος, στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση αλλά και στην γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου. Παράλληλα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην κινητική συμπεριφορά (υπερκινητικότητα) και να είναι το αίτιο πρόκλησης μαθησιακών δυσκολιών.
Μυολειτουργική θεραπεία είναι η μέθοδος η αποία ασχολείται με την αντιμετώπιση των διαταραχών των λειτουργιών του στοματοπροσωπικού συστήματος.

Επιδρά στην αντιμετώπιση διαταρακτικών παραγόντων και στην αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας:
της αναπνοής και έμμεσα της σωστής στάσης του σώματος και του μυϊκού τόνου καθώς και στην ενίσχυση της μνήμης
του θηλασμού και ολοκλήρωσης και υποχώρησης των θηλαστικών αντανακλαστικών και εδραίωσης της σωστής καταποτικής λειτουργίας καθώς και της ενίσχυσης της μυϊκής λειτουργίας της γλώσσας, της μάσησης – ενίσχυση των μυών που συμμετέχουν κατά τη μάσηση – σύγκλειση των δοντιών – διεύρυνση των οδοντικών τόξων – αντιμετώπιση έξεων (ονυχοφαγία, τριγμός δοντιών)
κατάποση – αντιμετώπιση των διαταραχών της κατάποσης.
Υπάρχει συνεργασία με Ωτορινολαρυγγολόγο και Ορθοδοντικό απαραιτήτως.